"Kapu a második esélyhez"

HEFOP-2.3.1-05/1.-2005-10-0026/2.0

   

A projekt célcsoportja


Célcsoportra vonatkozó igény bemutatása

Békés megye Dél- alföldi régió hátrányos helytetű régiója, ahol a regisztrált munkanélküliek aránya, 2004. áprilisi adatok szerint 12,04%.
A hátrányos helyzetű emberek többsége meg sem jelenik a regisztrációban, amikor a munkanélküli ellátásra már nem jogosult, nem érzi magát érdekeltnek. Mi a nem regisztráltakat is el kívánjuk érni a Munkaügyi Központ és konzorciumi partnerek saját bázisa, valamint hirdetése, lakossági tájékoztató segítségével.

A munkanélküliek 38,9 %- a nem szakképzett, esetleg az általános iskolát sem végezte el, 36,4%- a szakmunkás iskolai végzettséggel rendelkezik. Ráadásul a munkanélküliek 27,6%- a 45 évnél idősebb, többségük iskolai végzetsége elavult, nem piacképes.

A 45 év felettiek 24%- a részesül munkanélküli járadékban, 44%-uk rendszeres szociális segélyben: többségük tartós munkanélküli. A tartós munkanélküliek a regisztráltak 20%-a, de sokuk nem bejelentett, e csoport aránya jóval magasabb lett.

Az aktív korú fogyatékosok csupán 11%-a volt foglalkoztatott 2001-ben.

A nők aránya a tartós munkanélküliek között 47%, 33%- k szakmunkás, 22%-uk betanított munkás,
A nők esetében a gyermekvállalás, beteg családtag ápolása is nehezíti a munkavállalási képességet. Mire újra munkát tudnának vállalni, képzettségük elavul nehezen, tudnak nehezen megbirkózni az újabb feladattal, hogy új szakmát kellene tanulniuk. Ezt megelőzendő programok keretében a még Gyesen, Gyeden lévő nőknek gyermekfelügyeletet biztosítunk a képzési idő alatt.

A cigány munkanélküliek közel négyszer annyian vannak, mint a nem cigányok. Ennek egyik oka, hogy a munkaadók először a képzetlen munkaerőtől válnak meg, és sajnos köztük magas a szakképzetlenek aránya.

A munkaerő- piactól tartósan távol lévő embereknek teljesen meglazul a kapcsolata a munka világával. Ha fel is veszik őket, nehezen tudnak beilleszkedni, mentális, egészségügyi vagy a munkához való rossz hozzáállásukra hivatkozva hamar elbocsátják őket.
Programunk ezért tartalmaz a munka világába átsegítő foglalkozásokat,

Képzésre és foglalkoztatásra vonatkozó igény bemutatása

Választásunk azért esett ezekre a szakmákra, mert megyénkben ezeken a területeken van foglalkoztatás, hiány mutatkozik a szakképzett munkavállalókból.
Valamint partnerintézményeink kifejezetten ezekben a szakmákban tudnak munkát biztosítani a résztvevőknek, mivel a projekt igen fontos, sajátos eleme, hogy a foglalkoztatás közben szerzik meg a gyakorlati képzést.

Célcsoportunk tagjait segítjük abban, hogy újra képesek legyenek tanulni, ezt szolgálják az iskolapadba visszasegítő foglalkozások (2.2.1 tevékenység: Motivációs képzés I., 2.2.3 tevékenysége: Tanulási képességek kondicionálása).
A szociális szférában hiányoznak elsősorban a kistérségeken, a szociális ellátások, alap és szakellátások. A konzorciumi partnerek ezeket az ellátási hiányokat pótolják. Ők személyre szabottan tudnak foglalkozni a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű emberekkel, családokkal, képzéshez, foglalkoztatáshoz jutásban való segítésükben.
Ezek az integrált ellátások és képzések magját fogják képezni, melyek multiplikátor hatást indukálnak a kistérségek életében, ellátottságában, a többi hátrányos helyzetű ember felzárkóztatásában, foglalkoztatásba való visszajutatásában.
Férfiak részére, akik képesek kemény fizikai munkát végezni, azok számára termelői szférában jelent meg foglalkoztatási igény.
Építőipar és karbantartói tevékenység területén van kereslet elsősorban könnyűgépkezelőre, és rakodó munkásokra. A projekt folyamán ezekre irányul a képzésük és foglalkoztatásuk.

Az indított képzések során oktatott szakmák esetén a célcsoport igényei és a munkaerő- piaci kereslet összhangban vannak, ezért a feltételek adottak ahhoz, hogy a résztvevők sikeresen végezzék el a képzést és vegyenek részt a foglalkoztatásban.

Kiválasztás

A kiválasztott célcsoport száma: 24 fő. Több mint 100 főből történt a kiválasztás szakemberek segítségével. Megalapozott felmérés alapján, ami garantálja, hogy a programba bekerültek érdekeltek, motiváltak és alkalmasak. Esélyegyenlőséget akarunk a nőknek biztosítani, ezért 12 főt vontunk be a programba.

Kicsi lemorzsolódással számolunk, 10 % alattival, mivel a program során foglalkoztatásba és munkabérbe részesülnek, valamint igen nagy pszicho-szociális támogatási háttér áll rendelkezésre. Ez elég hathatós motiváció számukra, illetve ennek mérhető pozitív hatása van. A tartósan munkanélküli résztvevőink többsége olyan típusú és fokú egészségkárosodással rendelkezik, amely lehetővé teszi a rendszeres munkavégzést. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása az anyagiak mellett elsősorban lelki, mentális szempontból jelent sokat e személyeknek, és motiváltak a program végrehajtására.
A program utolsó 6 hónapja során a célcsoport 60 %-ka biztosan el fog tudni tartósan helyezkedni, mivel a képzéssel egybekötött foglalkoztatást vállaló cégek, már a projekt írásakor jelezték, hogy a jól bevált és kiképzett szakemberekre ők is igényt fognak tartani és állásajánlatot fognak nyújtani.

Kiválasztás

A programba bevont személyek:

A projektnyitó ünnepség

  Mécses Egyesület - szociális gondozó és ápoló

 1. Bagi Ágnes
 2. Jó Zoltánné
 3. Jónás Hella Eszter
 4. Kovács Jánosné (Kt)
 5. Liszkainé Balogh Nikoletta
 6. Molnárné Gazda Zsuzsanna

  ENYE - szociális gondozó és ápoló

 7. Balázs Andrásné
 8. Balázs Ákosné
 9. Bulla Zoltánné
 10. Csabina Orsolya
 11. Kovács Jánosné
 12. Rusz Miklósné

  Körösfront Kft. - könnyűgép-kezelő

 13. Balán György
 14. Bátori Tamás
 15. Bíró István
 16. Csávás Sándor
 17. Földi László
 18. Galló János
 19. Makra Péter
 20. Márkus Zsolt
 21. Mészáros László
 22. Rácz Árpád
 23. Simon Zoltán
 24. Sztahovics György
 
Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt